piątek, 27 stycznia, 2023
Google search engine
Strona głównaAktualnościNieprawidłowości w warszawskiej kulturze

Nieprawidłowości w warszawskiej kulturze

Utrzymywane z pieniędzy podatników warszawskie instytucje kultury w sposób niezgodny w prawem wydają darowane im fundusze.

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w latach 2018-2020 (I półrocze) proces dotowania zadań i programów instytucji kultury w Warszawie był nieprzejrzysty i stwarzał ryzyko uznaniowości w dysponowaniu środkami publicznymi. Co więcej „instytucje kultury nie zawsze zgodnie z prawem wydawały i rozliczały otrzymane środki. We wszystkich dziesięciu skontrolowanych placówkach NIK stwierdziła nieprawidłowości o różnym charakterze i skali. Najistotniejsze i najczęściej występujące to przekraczanie wysokości kosztów ujętych w planach finansowych oraz przyznawanie i wypłacanie dodatków do wynagrodzeń, premii i nagród dla kadry zarządzającej instytucjami z naruszeniem przepisów prawa”.

Nagrody mimo strat

W Urzędzie m.st. Warszawy nie wprowadzono wewnętrznych regulacji określających zasady ustalania wysokości wynagrodzeń dla dyrektorów miejskich instytucji kultury. Nie sporządzano też dokumentacji pozwalającej na ustalenie, jakimi kryteriami kierowano się w poszczególnych przypadkach przy określaniu wysokości tych wynagrodzeń. W ocenie NIK, taka sytuacja powoduje nieprzejrzystość działań władz miejskich. Niejasne były również zasady przyznawania urzędnikom nagród rocznych. Okazuje się, że nagrody za 2018 rok w kwocie od 10 do 23 tys. zł przydzielono dyrektorom siedmiu instytucji kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym, które w tym roku uzyskały ujemne wyniki finansowe (straty sięgały od 43 do 860 tys. zł).
Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły okresowego przekraczania wysokości kosztów planowanych do poniesienia w danym roku zgodnie z planem finansowym. Instytucje kultury w sprawozdaniach z wykonania planów finansowych przekazywanych organizatorowi nie wykazywały przekroczenia zaplanowanych kosztów. Działo się tak dlatego, bo zmieniano plany finansowe w ostatnim dniu danego roku lub po jego upływie, dostosowując wysokość zaplanowanych kosztów do ich wykonania.
Drugą nieprawidłowością było przyznawanie przez dyrektorów swoim zastępcom i głównym księgowym dodatków do wynagrodzeń, premii i/lub nagród uznaniowych bądź określania wysokości nagród rocznych z naruszeniem przepisów prawa. Doszło do naruszenia przepisów ustawy kominowej, w których wskazano, że osobom zatrudnionym na tych stanowiskach przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne oraz określono dopuszczalne prawem odstępstwa od tej zasady. Ponadto w jednej instytucji kultury wysokość nagród rocznych przyznanych osobom zatrudnionym na stanowisku zastępcy dyrektora przekroczyła limit określony w tej ustawie. Łączna kwota przyznanych i wypłaconych dodatków do wynagrodzeń, nagród i premii z naruszeniem prawa w pięciu jednostkach wyniosła 378 tys. zł.

Pół miliarda na wątpliwą kulturę

NIK wykryła też nieprawidłowości występujące w mniejszej skali. W trzech instytucjach dotyczyły one podnajmu pomieszczeń lub części powierzchni nieruchomości, tj. nieodpłatnego udostępnienia części powierzchni wynajmowanego lokalu innemu podmiotowi do prowadzenia działalności gospodarczej; niewaloryzowania ustalonych w umowach stawek czynszu za podnajem oraz nieuzyskania wymaganej zgody od podmiotu wynajmującego na udostępnienie części powierzchni innym podmiotom. W kolejnych trzech instytucjach nieprawidłowości dotyczyły prowadzenia ewidencji księgowej i polegały na: nieujmowaniu w ewidencji księgowej naliczonych opłat za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych; nieutworzeniu wymaganych rezerw na zobowiązania czy niesporządzaniu miesięcznych zestawień obrotów i sald księgi głównej. Ponadto nieprawidłowo były realizowane umowy o przyznanie dotacji celowych.

Sprawa nie jest błaha, bo dotyczy sporych sum zabranych podatnikom. Otóż Warszawa przekazuje instytucjom kultury środki finansowe (głównie w formie dotacji) w kwotach przekraczających pół miliarda złotych rocznie. Czy nie nadszedł czas na to, by ograniczyć te kwoty, tym bardziej że niejednokrotnie finansowane są przedsięwzięcia kontrowersyjne czy dla części warszawiaków niejednoznaczne moralnie?

PODOBNE ARTYKUŁY

5 KOMENTARZE

  1. Słowa mają ogromną moc, Ja bardzo w to wierzę. Mogą inspirować, dawać motywację lub pocieszenie, a gdy go potrzeba. Czasem w jednym zdaniu jak zaklęta jest mądrość, której szukamy w życiu przez bardzo długi czas. zapraszam do siebie 🙂

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

POPULARNE

OSTATNIE KOMENTARZE